การเลือกใช้เครื่องมือกับงานสเตนเลส

January 01, 2018

การเลือกใช้เครื่องมือ SUHNER กับงานสเตนเลส  SUHNER มีเครื่องมือ

ชนิดพิเศษที่สามารถใช้งานในส่วนที่เครื่องมือทั่วไป ไม่สามารถทำได้  เช่น 

- การขัดท่อตามแนวท่อเดิม (UTC 7-R, UTC 9-R)               
  
-
การขัดรอยเชื่อมสเตนเลสตามมุม  (UKC 3-R)                  

-
การขัดซอกแคบในแนวฉาก (UMC 6R, UMB 4-RQ)

-
การขัด HAIRLINE ด้วยเครื่องขัดที่มีกำลังสูง (UPK 5-R)

-
การขัดเอนกประสงค์ในการใช้งาน ด้วยเครื่องขัดสายอ่อนกำลังสูง (ROTOMAX 1.5, ROTOFERA)

 

 

RECENT ADDED

Related Tips & Articles