เทคโนโลยีกระดาษทราย FiboTec

January 01, 2018

นวัตกรรมจาก SIA ABRASIVES รูจำนวนมากบน
Fibotec รุ่นใหม่ มาจากสายตัวเลข คือ ลำดับฟีโบนัชชี
(Fibonacci Sequence) รูปแบบของรู โครงสร้างรูปเกลียว
เป็นโครงที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าในธรรมชาติ ช่วยดูด
ฝุ่นดีกว่าเดิม ลดการอุดตันลงเป็นอย่างมาก รวมถึงทำให้
วัสดุขัดมีอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น 

• ทำงานได้เร็วขึ้น เนื่องจากมีการดูดฝุ่นที่ดีขึ้น
• มีผลผลิตที่สูงขึ้น
• กระบวนการมีเสถียรภาพสูงขึ้น
 

RECENT ADDED

Related Tips & Articles