ระบบขัดยาของ sia Abrasives

January 01, 2018

ปัญหาทั่วไปของงานขัดสี

 1. ขัดซ่อมสีเม็ดฝุ่น

 2. ขัดซ่อมสีไหล สีย้อย

 3. ขัดซ่อมสีผิวส้ม


ระบบการขัดเงาของ sia Abrasives สามารถลดเวลาในการขัดเงา โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถที่มีสีดำ หรือสีเข้ม ที่มีรอยรุ้ง รอยเส้นวน อีกทั้งยาขัดสีของ sia Abrasives ไม่มีส่วนผสมของ SILICONE OILS, WAXES จึงให้ความฉ่ำลึกของสีได้มากกว่า

 

RECENT ADDED

Related Tips & Articles