ระบบขัดยาของ sia Abrasives

January 01, 2018

ปัญหาทั่วไปของงานขัดสี

 1. ขัดซ่อมสีเม็ดฝุ่น

 2. ขัดซ่อมสีไหล สีย้อย

 3. ขัดซ่อมสีผิวส้ม


ระบบการขัดเงาของ sia Abrasives สามารถลดเวลาในการขัดเงา โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถที่มีสีดำ หรือสีเข้ม ที่มีรอยรุ้ง รอยเส้นวน อีกทั้งยาขัดสีของ sia Abrasives ไม่มีส่วนผสมของ SILICONE OILS, WAXES จึงให้ความฉ่ำลึกของสีได้มากกว่า