การใช้ระบบขัดแห้ง TAKE5 ของ sia Abrasives

January 01, 2018
 • เป็นวิธีการเตรียมพื้นผิวงานสำหรับงานซ่อมสีที่เหมาะสม, มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • ป้องกันการเกิดรอยเม็ดทรายบนพื้นผิวหลังพ่นสี
 • ได้รับผิวที่มีคุณภาพหลังการซ่อมสูงสุดด้วย การใช้กระดาษทรายเพียง 5 เบอร์เท่านั้น
 • ช่วยลดต้นทุนของการทำงาน และเพิ่มผลตอบแทน, กำไรแก่องค์กร (POI)
 • เป็นวิธีการ หรือขั้นตอนที่เป็นมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ
 • ช่วยลดเวลาในการทำงานในส่วนของงานขัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ลดความเสี่ยงในการเกิดสนิมได้
 • ลดเวลาที่ต้องสูญเสียในการมาแก้งาน
 • การสิ้นเปลืองของกระดาษทรายที่เหมาะสม ไม่มากไป ไม่น้อยไป
 • ง่ายต่อการควบคุม ดูแล การสั่งซื้อ และการใช้งานกระดาษทราย
 • ลดต้นทุนที่เกิดจากการทำงานต่อครั้ง
 • รับประกันความสมบูรณ์ของงานผิว