การเลือกใช้หัวฉีด

January 01, 2018

หัวฉีดคุณภาพสูงจากประเทศอิตาลี สำหรับงานอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม โรงงานกระดาษ เยื่อกระดาษ อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก และอื่นๆ

หัวฉีดอุตสาหกรรม เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเพิ่มกระจายตัวของอนุภาคของของเหลว โดยการทำให้เป็นละออง ซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่หน้าสัมผัส และทำให้ของเหลวมีประสิทธิภาพในการระเหย และแลกเปลี่ยนความร้อนได้ดีขึ้น
การเลือกใช้หัวฉีด (Specifying Spray Nozzle)
1.อัตราการไหลของของเหลว ณ ความดันใช้งาน (Flow rate at operating pressure)
2.วัสดุของหัวฉีด (Material of Construction)
3.ลักษณะรูปแบบและมุมของละอองสเปรย์ที่ต้องการ (Spray Pattern and Spray Angle)
4.ขนาดของท่อของเหลวที่ต่อเข้าหัวฉีด (Nozzle Connection) 
 

RECENT ADDED

Related Tips & Articles