The Ad-FlowTM System

January 01, 2018

ถุงกรองรุ่น Ad-flow TM ถูกออกแบบให้สามารถทำงานร่วมกันได้กับเครื่องดูดฝุ่นเครื่องเดิมของคุณ โดยไม่ต้อง่มีค่าใช้จ่าย ในการดัดแปลงชิ้นส่วนสำคัญของเครื่อง เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มกำลังการผลิต Ad-flow TM และเจ้าหน้าที่ผู้เชียวชาญของเราก็พร้อมที่จะนำเสนอแนวทางที่เหมาะสมแก่คุณ

 

จาก Polyester จนถึง PTFE. ครอบคลุมตั้งแต่วัสดุธรรมดา ไปจนถึงเส้นใยที่ซับซ้อน  ให้เราแนะนำวัสดุที่ตรงตามความต้องการ Ad-flow TM สามารถผลิตขึ้นจากวัสดุผ้ากรองฝุ่นปกติได้ทุกชนิดที่มีท้องตลาด โดยสามารถเลือกได้ทั้งวัสดุ และการปรับปรุงผิวให้เหมาะสมต่อความต้องการในการใช้งาน จึงสามารถใช้งานได้หลากหลาย ต่างจาก Cartridge filter ซึ่งมีวัสดุให้เลือกน้อยกว่า

 

Ad-flow TM ช่วยทำให้มีพื้นที่ผิวการกรองมากกว่าถุงกรองแบบธรรมดาทั่วไป ในท้องตลาด ด้วยผลงานอย่างมากมายที่เราได้พิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริง เป็นเครื่องยืนยัน อย่างหนักแน่นถึงผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเรามีความพร้อมที่จะให้บริการ และนำเสนอแนวทางที่เหมาะสมแก่ท่านเป็นการเฉพาะ

 ลดความถี่ในการทำความสะอาด

Ad-flow TM ทำให้สามารถลดความถี่ ในการทำความสะอาดได้ 25-50%  ซึ่งหมายถึงการใช้พลังงานที่น้อยลงไปด้วย 

ลด Air-to-Cloth Ratio

การเพิ่มพื้นที่ผิวการกรองด้วย Ad-flow TM  สามารถช่วยลดค่า air-to-cloth ratio  และ ลดความเร็วลมที่วิ่งผ่านถุงกรองถุงกรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลด Pressure Drop

การทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและความเร็วลม ผ่านถุงกรองที่ลดลง ทำให้สามารถช่วยลด Pressure drop หรือความต้านทานในเครื่องดูดฝุ่นได้เป็นอย่างมาก