Environmentally and Economically

January 01, 2018

การลงทุนที่ดี ทั้ง ต่อสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ

ข้อกำหนดการทำงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ในสถานที่ทำงานเป็นข้อกำหนด ทางกฎหมายที่กำหนดไว้อย่าง และยังเป็นสิ่งที่ดีที่เราจะลงทุนอย่างเหมาะสม กับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งสามารถช่วยทำให้เกิดการทำงานที่ปลอดภัย ลงการป่วย และการบาดเจ็บจากการทำงาน อีกทั้งยังเป้นการช่วยยืดอายุการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรและประหยัดพลังงานได้อีกด้วย


อุตสาหกรรมไม้ และเฟอร์นิเจอร์
 

จากการร่วมมือกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทำให้เรามีความพร้อมในการนำเสนอแนวทางการปรับปรุงการทำงานที่มีระสิทธิภาพในทุก ๆ กระบวนการผลิตทั้งเครื่องกรองฝุ่น cyclone rotary valve ท่อดูดฝุ่น และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

                                                        

อุตสาหกรรมไม้ และเฟอร์นิเจอร์

จากการร่วมมือกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทำให้เรามีความพร้อมในการนำเสนอแนวทางการปรับปรุงการทำงานที่มีประสิทธิภาพในทุก ๆ กระบวนการผลิตทั้งเครื่องกรองฝุ่น cyclone rotary valve ท่อดูดฝุ่น และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

                                                      
 


อุตสาหกรรมโลหะการ

ฝุ่นปริมาณมากและมีหลากหลายขนาดเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมโลหะการทั้งจากการเจียร การขึ้นรูป การตัดขนาด และการหลอม ซึ่งอาจมีการปนเปื้อนไอน้ำมันด้วย ทั้งฝุ่นและไอน้ำมันดังกล่าว เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำลายสุขภาพ ทั้งทำให้เกิดการระคายเคือง ต่อผิวหนัง ดวงตา เยื่อบุ และระบบทางเดินหายใจ

                                                      
 

RECENT ADDED

Related Tips & Articles