การเลือกใช้เครื่องมือ SUHNER

January 01, 2018
- ควรเลือกเครื่องมือ และอุปกรณ์ให้ถูกต้อง เหมาะสมกับงานที่ต้องการ อาทิ

     UPK 5-R  เป็นเครื่องมือไฟฟ้า Suhner ใช้กับงานประเภทสเตนเลส สำหรับทำ Hairline

     UKC 3-R เป็นเครื่องมือไฟฟ้า Suhner ใช้กับงานประเภทสเตนเลส สำหรับลบรอยเชื่อมสเตนเลส เข้าถึงจุดที่เข้าได้ยาก อีกทั้งยังสามารถปรับรอบได้

     LSA 61 เป็นเครื่องมือลม Suhner ใช้กับงานประเภทโลหะ สำหรับงานเจียรโลหะ แม่พิมพ์ ต่างๆ

     ROTOFERA เป็นเครื่องมือ Flexible Shaft Machines (เครื่องเจียรสายอ่อนส่งกำลังสูง) ที่สามารถปรับหัวขัด มีความเอนกประสงค์ใช้งานได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นงานขัด งานตัด งานเจียร งานลบคม ไปจนถึงขัดเงา (MIRROR FINISHING)

 

- ศึกษาข้อจำกัดของเครื่องมือ แต่ละประเภทก่อนการใช้งาน
- วิธีการตรวจสภาพเครื่องมือ ก่อนและหลังการใช้งาน
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องมือ
- เลือกใช้เครื่องมือที่มีสภาพสมบูรณ์เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอันตราย (Machine Guarding) ที่เหมาะสม
- สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งที่ใช้งาน (PPE)