ไม้บอร์ด, ไม่แผ่น, ไม้อัด, ไม้ปาร์ติเกิล, ไม้เอ็มดีเอฟ