หัวฉีดทรงแบน

FLAT FAN SPRAY NOZZLE
หัวฉีดสเปรย์น้ำแบบทรงแบนหรือทรงพัด


 

มีลักษณะของสเปรย์เป็นแบบแบน หรือ ทรงพัด
 

โดยทั่วไปจะใช้สำหรับงานล้างโดยเฉพาะการฉีดล้างบนสายพานลำเลียง