หัวฉีด Full cone และ Hollow cone

FULL CONE SPRAY NOZZLE
หัวฉีดสเปรย์น้ำแบบทรงกรวยเต็ม

ใช้สำหรับฉีดน้ำเต็มพื้นที่ที่ต้องการมีให้เลือกทั้ง แบบมุมสเปรย์ธรรมดา และแบบมุมกว้าง

Full Cone Spray Nozzle หัวฉีดสเปรย์ทรงกรวย เต็ม ลักษณะของสเปรย์จะเป็นทรงโคน ทำให้ฉีดน้ำได้เป็นวงกลมเต็มพื้นที่ ส่วน Full Cone Spray Nozzle ยังมีให้เลือกเป็นแบบ Square จะสเปรย์ออกเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยม

-ประโยชน์ของ Full Cone Spray Nozzle หัวฉีดน้ำแบบทรงกรวยกลวง มักจะเพื่อดักฝุ่น ลดความร้อน
 HOLLOW CONE SPRAY NOZZLE
หัวฉีดสเปรย์น้ำแบบทรงกรวยกลวงหรือรูปโดนัท

Hollow Cone Spray Nozzle หัวฉีดสเปรย์ทรงกรวยกลวง หรือแบบทรงโดนัท คือมีรูตรงกลาง หัวฉีดน้ำแบบนี้จะฉีดสเปรย์เป็นเส้นรอบวง หรือ ที่เราเห็นเป็นโดนัทนั่นเอง

-ประโยชน์ของ Hollow Cone Spray Nozzle หัวฉีดน้ำแบบทรงกรวยกลวง มักจะเพื่อดักฝุ่น ลดความร้อน ในบริเวณที่ต้องการโดยไม่เปียกมากเกินไป