FILTRATION AND SCREENING  >  LENSER แผ่นเพลสสำหรับเครื่องฟิวเตอร์เพลส
 

เพลทฟิวเตอร์เพลส LENSER รุ่น Filter Plate & Frames

general information

เลนเซอร์ (LENSER) เป็นผู้ผลิตแผ่นเพลทสำหรับเครื่องฟิวเตอร์เพลส/เครื่องอัดตะกอน (Filter Press Plate) เพียงรายเดียว ที่ยังใช้วิธีการผลิตแบบกด (Pressing Method) โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการควบคุม ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงอย่างคงที่ ปราศจากการบิดเบี้ยวหรือเปลี่ยนรูปของแผ่นเพลทวิธีนี้แตกต่างจากวิธีการผลิตแบบอื่น เพราะวิธีของเลนเซอร์ (LENSER) จะไม่ก่อให้เกิดรอยเชื่อมซึ่งจะเป็นจุดอ่อนของแผ่นเพลทซึ่งเกิดความเสียหายได้ง่าย นอกจากนั้นความยืดหยุ่นของแผ่นเพลทแบบเมมเบรน (Membrane Plate) ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งาน จะเกิดขึ้นได้จากวิธี Pressing Method เท่านั้น เหนือยิ่งไปกว่านั้น เลนเซอร์ (LENSER) ยังต่างด้วยวัตถุดิบ เช่น การเลือกใช้ พอลิโพรไพลีน (Polypropylene) ที่พัฒนาขึ้นมาเองโดยเฉพาะ แผ่นเพลทเลนเซอร์ (LENSER) ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการสัมผัสอาหาร
 
แผ่นเพลทรุ่น Filter Plate & Frames เป็นรุ่นดั้งเดิมของเครื่องอัดตะกอน ปัจจุบันใช้กับกระบวนการกรองแบบพิเศษและเฉพาะทางเท่านั้น เลยเซอร์ (LENSER) สามารถทำได้หลายรูปแบบเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของคุณอย่างเหมาะสม
·         FP (Filter plate element)
·         FR (Filter frame element)
·         FX (Filter plate element for mixed pack)
·         ขนาด ตั้งแต่ 470 มม. ถึง 2440 มม.
 
บริษัท เวสตัน ไมเออร์ จำกัด เราเป็นตัวแทนจำหน่ายแผ่นเพลทเลนเซอร์ (LENSER) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้คำแนะนำสินค้าเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการกรองของท่านอย่างเหมาะสม  
 

related products

เพลทฟิวเตอร์เพลส LENSER รุ่น KX

เลนเซอร์ (LENSER) แผ่นเพลทเครื่องฟิวเตอร์เพลส เครื่องอัดตะกอน รุ่น KX สำหรับการใช้กับระบบ MIXPACK (ระบบผสมแผ่นเพลทแบบเมมเบรนสลับกับแผ่นเพลทธรรมดา)