FILTRATION AND SCREENING  >  Air Filtration
 

ถุงกรองฝุ่น Ad-Flow/Ad-Plus

general information

ถุงกรองฝุ่น Ad-Flow™ 
ถุงกรองฝุ่น ถูกออกแบบเป็นพิเศษด้วยโครงสร้างแบบจีบที่ทำให้สามารถเพิ่มพื้นที่ผิวถุงกรองได้มากกว่าถุงกรองฝุ่นธรรมดาที่มีขนาดเดียวกันถึง 125% และยังสามารถเปลี่ยนใช้แทนถุงกรองฝุ่นเก่าได้ทันทีโดยไม่จำเป้นต้องมีการ modified เครื่องเพิ่มเติมทำให้ Ad-Flow™ 
     สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ยืดอายุการใช้งาน ลดภาระค่าใช้จ่ายและเวลาในการบำรุงรักษาเครื่องดูดฝุ่นของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

related products

ถุงกรองน้ำ ถุงกรองของเหลว

ถุงกรองน้ำ ,ถุงกรองของเหลว, ถุงกรองไนลอน, ถุงกรองโพลีเอสเตอร์,ถุงกรองอุตสาหกรรม,ถุงกรองของเหลวงานอุตสาหกรรม