FILTRATION AND SCREENING  >  Process Filtration
 

แคนเดิลฟิวเตอร์

general information

ผ้ากรองสำหรับเครื่อง Candle Filter มีรูปแบบผ้ากรองให้เลือกหลากหลายตามการใช้งาน ทางเรามีผ้ากรองให้เลือกตาม

- วัสดุ (Material)
  • โพลิโพพิลีน (Polypropylene : PP)
  • โพลีเอไมด์ (Polyamides : PA) หรือ ไนลอน (Nylon)
  • โพลีเอสเตอร์ (Polyester : PES)
  • โพลิอีเทอร์คีโทน (Polyether Ether Ketone : PEEK)
  • โพลีเตตะฟลูออโรเอททีลีน (Polytetrafluoroethylene : PTFE)
- รูปแบบการทอ (Weave Style)

- ขนาดของรูเปิด (Pore Sizes)

- ผ้ากรองแบบพิเศษ เช่น ผ้าผิวรีดเรียบ หรือผ้าสำหรับการกรองละเอียด

ทางบริษัทฯ มีทีมงานที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่พร้อมจะให้คำแนะนำ คำปรึกษา เพื่อจะเลือกผ้ากรองให้เหมาะสมกับการใช้งานของท่าน
 

related products

ถุงกรองน้ำ ถุงกรองของเหลว

ถุงกรองน้ำ ,ถุงกรองของเหลว, ถุงกรองไนลอน, ถุงกรองโพลีเอสเตอร์,ถุงกรองอุตสาหกรรม,ถุงกรองของเหลวงานอุตสาหกรรม