FILTRATION AND SCREENING  >  Process Filtration
 

ถุงกรองน้ำ ถุงกรองของเหลว

general information

ถุงกรองของเหลว, ถุงกรองไนลอน, ถุงกรองโพลีเอสเตอร์ สำหรับการใช้งานใน Process

Product Features
ถุงกรองทำจาก โพลิโพพิลีน Polypropylene (PP) และโพลีเอสเตอร์ Polyester (PES) มีความละเอียดให้เลือก 1, 5 และ 10 micron ห่วงโลหะที่ปากทำจาก Stainless Steel, พลาสติก ตามการใช้งานสามารถทำตามขนาดมาตราฐาน 7"x17", 7"x32" หรือตัดเย็บตามขนาดถุงกรอง และรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ

Application
อุตสาหกรรมอาหาร (น้ำเชื่อม, น้ำผลไม้, น้ำมันพีช, ผงชูรส และสุรา), อุตสาหกรรมเคมี, PVC

ทางบริษัทฯ มีทีมงานที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ที่พร้อมจะให้ คำแนะนำ คำปรึกษา เพื่อจะเลือกถุงกรองให้เหมาะสมกับการใช้งานของท่าน
 

related products

ถุงกรองน้ำ ถุงกรองของเหลว

ถุงกรองน้ำ ,ถุงกรองของเหลว, ถุงกรองไนลอน, ถุงกรองโพลีเอสเตอร์,ถุงกรองอุตสาหกรรม,ถุงกรองของเหลวงานอุตสาหกรรม