FILTRATION AND SCREENING  >  Process Filtration
 

ถุงกรองน้ำ / ถุงกรองของเหลว (Liquid Filter Bag)

general information

ถุงกรองของเหลว, ถุงกรองไนลอน, ถุงกรองโพลีเอสเตอร์ สำหรับการใช้งานใน Process

ถุงกรองทำจาก โพลิโพพิลีน Polypropylene (PP) และโพลีเอสเตอร์ Polyester (PES) มีความละเอียดให้เลือก 1, 5 และ 10 micron ห่วงโลหะที่ปากทำจาก Stainless Steel, พลาสติก ตามการใช้งานสามารถทำตามขนาดมาตราฐาน 7"x17", 7"x32" หรือตัดเย็บตามขนาดถุงกรอง และรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ เหมาะกับอุตสาหกรรมอาหาร (น้ำเชื่อม, น้ำผลไม้, น้ำมันพีช, ผงชูรส และสุรา), อุตสาหกรรมเคมี, PVC

ทางบริษัทฯ มีทีมงานที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ที่พร้อมจะให้ คำแนะนำ คำปรึกษา เพื่อจะเลือกถุงกรองให้เหมาะสมกับการใช้งานของท่าน
 

related products