Filtration Technical Seminar

January 01, 2018
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559  บริษัท เวสตัน ไมเออร์ จำกัด 
ร่วมกับ Sefar และ CFF จัดสัมมนาเรื่อง FILTRATION TECHNICAL SEMINAR  
เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการเลือกใช้ผ้ากรองให้เหมาะสมกับตำแหน่งการใช้งาน
พร้อมทั้งเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกรอง

ประมวลภาพ

 
 

RECENT ADDED

Related Tips & Articles