Road Show : Technology Waste Management

January 01, 2018
เมื่อวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2560  บริษัท เวสตัน ไมเออร์ จำกัด ร่วมกับ AndritZ MEWA ร่วมงาน Road Show : Technology Waste Management เพื่อนำเสนอ เทคโนโลยี Recycle ประเภท เครื่องใช้ไฟฟ้า, ตู้เย็น, สายไฟฟ้า, ชิ้นส่วนรถยนต์, ยางรถยนต์ และBIOGAS จาก Germany

ประมวลภาพ 

RECENT ADDED

Related Tips & Articles