สัมมนาเชิงปฎิบัติการ SUHNER 2017

January 01, 2018
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560  บริษัท เวสตัน ไมเออร์ จำกัด ร่วมกับ SUHNER จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ SUHNER 2017 เพื่อให้ควมรู้ ความเข้าใจ การใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธี และนำเสนอเทคโนโลยีล่าสุด แก่ลูกค้าผู้ผลิตงานสเตนเลส ผู้ผลิตชิ้นส่วนโลหะ ผลิตแม่พิมพ์
 

ประมวลภาพ 

RECENT ADDED

Related Tips & Articles