ประเมินคู่ค้าจากมิตรผล - banner - D

Weston Myer has received a highest supplier rating

SHARE

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา บริษัท เวสตัน ไมเออร์ จำกัด ได้รับแจ้งผลประเมินคู่ค้ามิตรผล ประจำปี 2565 โดยได้รับการประเมินอยู่ในกลุ่มคู่ค้า ระดับ A+

ตามที่บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ได้จัดทำการประเมินผลงานคู่ค้ามิตรผล โดยใช้ข้อมูลประวัติการส่งมอบ และแบบประเมินผู้ขายจากผู้เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ตลอดปีที่ผ่านมา ซึ่งได้พิจารณาจากคุณภาพงาน การส่งมอบงาน การบริการ การปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ ตลอดจนความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

โดยบริษัท เวสตัน ไมเออร์ จำกัด ถูกจัดอยู่ในกลุ่มคะแนนและตัดเกรดผลการประเมินคู่ค้ามิตรผล ดังนี้

A+ (91 – 100 คะแนน) หมายถึง ระดับผลงานดีเยี่ยม

ผลการประเมินจากมิตรผล

บริษัท เวสตัน ไมเออร์ จำกัด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับสูงสุด และทางเราให้คำมั่นสัญญากับลูกค้าทุกราย ว่าจะพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์และบริการให้ดียิ่งๆขึ้นไป เพื่อตอบแทนความไว้วางใจเสมอมา และเราจะเป็นคู่ค้าที่ดีตลอดไป ดั่งคำขวัญของทางบริษัท “Your trusted partner”

Category

 
all - content hub

Product Knowledge

 

News & Event

 

Pulp and Paper

 

Filtration & Screening

 

Abrasive & Power tools

Our Clients

CAS