ประเมินคู่ค้าจากมิตรผล - banner - D

เวสตัน ไมเออร์ ได้รับการประเมินกลุ่มคู่ค้าระดับ A+จากน้ำตาลมิตรผล

SHARE

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา บริษัท เวสตัน ไมเออร์ จำกัด ได้รับแจ้งผลประเมินคู่ค้ามิตรผล ประจำปี 2565 โดยได้รับการประเมินอยู่ในกลุ่มคู่ค้า ระดับ A+

ตามที่บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ได้จัดทำการประเมินผลงานคู่ค้ามิตรผล โดยใช้ข้อมูลประวัติการส่งมอบ และแบบประเมินผู้ขายจากผู้เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ตลอดปีที่ผ่านมา ซึ่งได้พิจารณาจากคุณภาพงาน การส่งมอบงาน การบริการ การปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ ตลอดจนความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

โดยบริษัท เวสตัน ไมเออร์ จำกัด ถูกจัดอยู่ในกลุ่มคะแนนและตัดเกรดผลการประเมินคู่ค้ามิตรผล ดังนี้

A+ (91 – 100 คะแนน) หมายถึง ระดับผลงานดีเยี่ยม

ผลการประเมินจากมิตรผล

บริษัท เวสตัน ไมเออร์ จำกัด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับสูงสุด และทางเราให้คำมั่นสัญญากับลูกค้าทุกราย ว่าจะพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์และบริการให้ดียิ่งๆขึ้นไป เพื่อตอบแทนความไว้วางใจเสมอมา และเราจะเป็นคู่ค้าที่ดีตลอดไป ดั่งคำขวัญของทางบริษัท “Your trusted partner”

Category

 
all - content hub

คลังความรู้

 

ข่าวสารและกิจกรรม

 

การผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษ

 

การกรองและการคัดแยก

 

ผลิตภัณฑ์ขัดพื้นผิวและเครื่องมือในการขัด

ลูกค้าของเรา (Clients)

SCG
Double A
Kimberly-Clark
HSFC
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด
IPP
CAS
ปูนอินทรี
TPIPL
PTT
UENO
Gulf
Glow
BJC
Betagro
CP
Ajinomoto
Mitr Phol
Thai Union
โอลีน
มรกต
GSL
Chaodee Modified Starch
Eiamheng