ผ้ากรองตะกอน (Filter Press)

ผ้ากรองตะกอน (Filter Press) หรือผ้ากรองสำหรับใช้กับเครื่องฟิวเตอร์เพลส ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องแยกตะกอนที่มีการใช้งานมากที่สุดอีกรูปแบบหนึ่ง ผ้ากรองตะกอนในเครื่องนี้จะใช้คลุมไปบนแต่ละแผ่น PLATE บนเครื่อง ซึ่งถือได้ว่าผ้ากรองตะกอนเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดของเครื่อง FILTER PRESS โดยเมื่อเครื่องเริ่มทำงานและปั๊มน้ำตะกอนเข้ามาในเครื่อง

จากนั้นน้ำตะกอนจะถูกแรงดันจากปั๊มดันผ่านผ้ากรอง ในช่วงต้นอนุภาคตะกอนขนาดเล็กจะลอดผ่านผ้ากรองตะกอน และอนุภาคตะกอนขนาดใหญ่จะถูกดักบนผ้ากรองและช่วยฟอร์มชั้นของตะกอน ซึ่งขั้นของตะกอนจะเป็นตัวช่วยกรองตะกอนที่ถูก FEED เข้ามาเรื่อยๆ และสะสมที่ผ้ากรองตะกอน ผ้ากรองที่ถูกต้องจึงจะสามารถให้ประสิทธิภาพการกรองได้ ผ้ากรองที่ดีจะช่วยให้ก้อนตะกอนที่กรองเสร็จ สามารถเป็นก้อนได้

รูปแบบของผ้ากรองตะกอน (Filter Press)

Filter press barrel neck style

FILTER PRESS BARREL NECK STYLE

Filter press hang-over style

FILTER PRESS HANG-OVER STYLE

Filter press cgr caulked, gasketed, recessed

FILTER PRESS CGR CAULKED, GASKETED, RECESSED

รูปแบบตัดเย็บเสริมแบบยึดรูปเข้าแผ่นของผ้ากรองตะกอน

สำหรับรูปแบบการตัดเย็บเสริมแบบยึดรูปเข้าแผ่นของผ้ากรองตะกอนสำหรับเครื่องฟิวเตอร์เพลส มีดังนี้

ผ้ากรองตะกอนแบบเจาะตาไก่

ผ้ากรองตะกอนแบบเจาะตาไก่ (EYELET)


ผ้ากรองตะกอนแบบตีนตุ๊กแก

ผ้ากรองตะกอนแบบตีนตุ๊กแก (VELCRO)


ผ้ากรองตะกอนแบบเชือกผูก

ผ้ากรองตะกอนแบบเชือกผูก


รูปแบบตัดเย็บเสริมอื่นๆ ของผ้ากรองตะกอน

ผ้ากรองตะกอนแบบโคตติ้งขอบ

ผ้ากรองตะกอนแบบโคตติ้งขอบ


Filter press backing

FILTER PRESS BACKING


สอบถามเพิ่มเติม

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้าของเรา (Clients)

SCG
Double A
Kimberly-Clark
HSFC
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด
IPP
CAS
ปูนอินทรี
TPIPL
PTT
UENO
Gulf
Glow
BJC
Betagro
CP
Ajinomoto
Mitr Phol
Thai Union
โอลีน
มรกต
GSL
Chaodee Modified Starch
Eiamheng