ผ้ากรองตาข่าย (Open Mesh)

Open Mesh หรือที่รู้จักกันว่า ผ้ากรองตาข่าย / ผ้ากรองไนล่อน / ผ้ากรอง PE / mono lene

ผ้ากรองตาข่ายเป็นรูปแบบผ้ากรองที่ใช้เส้นใยแบบเดี่ยว (Mono filament) และทอเป็นผืนแบบ Plain Weave แตกต่างจากผ้า Close Mesh ตรงที่ในการทอจะมีการเว้นระยะช่องว่างเห็นได้อย่างชัดแบบเป็นตารางลักษณะแบบตาข่าย
ผ้ากรองตาข่ายถูกใช้ในกระบวนการกรองและการแยกเช่นกัน

โดยใช้หลักการว่าอนุภาคใดที่เล็กกว่ารูเปิดหรือช่องของตาข่าย จะสามารถผ่านได้และอนุภาคที่ใหญ่จะถูกดักไว้ไม่ให้ผ่านได้ ซึ่งอาจจะการแยกน้ำและอนุภาคของแข็งหรือการแยกอนุภาคของแข็งต่างขนาด

ลูกค้าสามารถสั่งผ้ากรองตาข่ายเพื่อไปใช้งานในการกรองทั้งแบบยกม้วน ผ้าเป็นชิ้น หรือให้เราตัดเย็บเป็นชิ้นงาน ตามที่ลูกค้าต้องการ

คุณสมบัติและวัสดุของผ้ากรองตาข่าย

สิ่งที่ต้องเข้าใจเกี่ยวกับผ้ากรองตาข่าย (Open Mesh) คือ ความสัมพันธ์ของ รูเปิด Mesh Count และขนาดของเส้นใย (Yarn Diameter) รูเปิด หรือ Mesh Opening คือขนาดความกว้างของช่องตาข่าย เป็นค่าที่ค่อนข้างต้องให้ความสำคัญที่สุด เพราะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการกรองหรือการคัดแยกระหว่างอนุภาคที่ผ่านช่องได้กับไม่ได้โดยปกติคุยกันที่หน่วยไมครอน

ส่วนขนาดของเส้นใย (Yarn Diameter) คือขนาดของเส้นใย monofilament ที่นำมาทอเป็นผ้ากรองตาข่าย Mesh Count คือจำนวนช่องทั้งหมดบนความยาว 1 นิ้ว เช่น Mesh count 50 จะหมายถึงในช่วงความยาว 1 นิ้วสามารถนับช่องได้ 50 ช่อง

ฉะนั้นค่า Mesh Count ยิ่งสูง แสดงว่า รูเปิดช่องตาข่ายจะยิ่งเล็ก กลับกัน ค่า Mesh Count ยิ่งต่ำ แสดงว่า รูเปิดช่องตาข่ายจะยิ่งมีขนาดโต แต่ผ้ากรองตาข่าย 2 ผืนที่มี Mesh Count เท่ากันไม่จำเป็นต้องมีขนาด Mesh Opening เท่ากัน เนื่องจากขนาดของเส้นใยอาจไม่เท่ากัน ผืนที่เส้นใยมีขนาดเล็กก็จะมีขนาดช่องตาข่ายที่ใหญ่กว่านั่นเอง

คุณสมบัติของผ้ากรองตาข่าย

โดยทั่วไปผ้ากรองตาข่ายจะใช้วัสดุดังนี้
Polyester (PES) โพลีเอสเตอร์
Polyamide (PA) หรือที่รู้จักกันในชื่อ ไนล่อน

ซึ่งจะใช้วัสดุอะไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานที่ต้องการของลูกค้าในเรื่องของการทนต่ออุณหภูมิและสารเคมี

วัสดุของผ้ากรองตาข่าย

ผ้ากรองไนล่อน และ ผ้ากรองตาข่ายโพลีเอสเตอร์

ผ้ากรองไนล่อน (Nylon Mesh)

ผ้ากรองไนล่อน เป็นชื่อเรียกของผ้ากรองตาข่ายที่ทำด้วยวัสดุไนล่อน (ชื่อเต็มคือ Polyamide)

ผ้ากรองไนล่อน (Nylon Mesh)

ผ้ากรองตาข่ายโพลีเอสเตอร์ (Polyester)

ผ้ากรองตาข่ายโพลีเอสเตอร์เป็นอีกผ้ากรองตาข่ายมาตรฐานอีกชนิดหนึ่ง วัสดุทำจากเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ (Polyester)

ผ้ากรองตาข่ายโพลีเอสเตอร์ (Polyester)

ทำไมต้องซื้อผ้ากรองตาข่ายกับเรา

  • สินค้ามีการผลิตและควบคุมคุณภาพสูง สามารถสังเกตุได้จากความสม่ำเสมอของรูเปิด
  • มีสินค้าแบบ Food Grade ที่มีใบรับรองการสัมผัสอาหาร
  • สามารถนำผ้ากรองตาข่ายไปตัดตามแบบต่างๆเพื่อเข้ากับเครื่องจักรของลูกค้า ด้วยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ
  • ติดต่อทีมงานเราได้อย่างรวดเร็วและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผ้ากรองตาข่ายได้
see more
WESTEK Filtration Solutions

สอบถามเพิ่มเติม

ลูกค้าของเรา (Clients)

SCG
Double A
Kimberly-Clark
HSFC
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด
IPP
CAS
ปูนอินทรี
TPIPL
PTT
UENO
Gulf
Glow
BJC
Betagro
CP
Ajinomoto
Mitr Phol
Thai Union
โอลีน
มรกต
GSL
Chaodee Modified Starch
Eiamheng