PAPER BAND ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่น

October 10, 2018

กระดาษเส้นสานมาจัดสานร้อยเรียงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
เอกลักษณ์  โดดเด่น  และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
 


PAPER BAND     หนึ่งในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ถือเป็นความภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ในการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์จาก
PAPER BAND    ที่มีเอกลักษณ์ โดดเด่น สวยงาม ไม่เหมือนใคร  


 

 

RECENT ADDED

Related Tips & Articles