ผ้าลูกอบ

DRYER FABRICS

CONTACT FOR MORE INFORMATION

ข้อมูลทั่วไป

ในส่วนของ dryer, capillary-bound water ถูกกำจัดโดย ความร้อน จาก dryer roll  ที่จะทำให้ความชื้นขั้นสุดท้ายอยู่ที่ประมาณ 5%

ผลิตภัณฑ์ของ Heimbach นำเสนอสิ่งทอหลากหลาย และ spiral dryer fabrics สำหรับการติดตั้งทุกแบบของ dryer section

การทำงานและการใช้งานที่เกี่ยวข้อง

  • ปรับปรุงคุณภาพของกระดาษ
  • เพิ่มผลผลิต
  • เพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุน