4815 SIACUT

CONTACT FOR MORE INFORMATION

ข้อมูลทั่วไป

แผ่นดิสก์สำหรับขัดรอบสูง สําหรับโลหะผสม 4815 SIACUT เหมาะสําหรับแอปพลิเคชันที่หลากหลาย ตั้งแต่งานขัดแต่งทั่วไป การขจัดคม การเตรียมรักษาพื้นผิวของบรอนซ์ มีส่วนผสมสารทําความเย็นที่ลด การเปลี่ยนสีชองชิ้นงานให้น้อยที่สุด

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 • ประเภทเม็ดทราย :   อลูมินาเซอร์โคเนีย
 • BACKING :   ไฟเบอร์
 • การเคลือบ :   แบบปิด

แอปพลิเคชัน

 • การเตรียมการเชื่อม
 • การลบ  การเปลี่ยนสี
 • การเตรียมพื้นผิว
 • การลบคม
 • การปรับเรียบและการลบข้อบกพร่อง

การใช้้งาน

แนะนําแอปพลิเคชัน-แอปพลิเคชันหลัก

 • เครื่องขัด

วัสดุ

วัสดุ-การประยุกต์การใช้้งานหลัก

 • โลหะผสมเหล็ก
 • โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
 • โลหะอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติในการกําจัดเศษไม่ดี