4819 SIARON 8

CONTACT FOR MORE INFORMATION

ข้อมูลทั่วไป

ผู้เชี่ยวชาญการขัดสำหรับเหล็ก unalloyed และโลหะที่ ไม่ใช่เหล็กออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับแอปพลิเคชันที่เกี่่ยวข้องกับเหล็ก และโลหะที่ไม่ใช่เหล็กแผ่นใย 4819 siaron 8 ให้อัตราการกำจัดสต็อกสูงและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

แอปพลิเคชัน

 • การกำจัดสนิม
 • การเตรียมการเชื่อม
 • การลอก เปลี่ยนสี
 • การตกแต่งพื้นผิว้
 • การขจัดส่วนเกิน
 • การปรับเรียบและการลบข้อบกพร่อง

วัสดุ

 • เหล็กกล้า/ โลหะผสม
 • โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

คุณสมบัติ

 • อเนกประสงค
 • ประสิทธิภาพสูงสำหรับการกำจัดสต็อก
 • อายุการใช้งานยาวนาน