ANDRITZ REFINER PLATE

CONTACT FOR MORE INFORMATION

ข้อมูลทั่วไป

เพลทบดเยื่อของแอนดริทซ์ดูราเมทอล เป็นผลลัพธ์ที่ได้จากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการบดเยื่อที่มีความสามารถและมีประสบการณ์สูง. เป้าหมายของเราคือการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าด้วยการปรับปรุงกระบวนการการผลิต

การทำงานและการใช้งานที่เกี่ยวข้อง

การนำพลังงานกลมาปรับปรุงเส้นใย การเปลี่ยนโครงสร้างเส้นใยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างและคุณสมบัติของแผ่นเยื่อ

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

  • การพัฒนาคุณภาพไฟเบอร์ที่ดีขึ้น
  • เพิ่มปัจจัยความแข็งแรง
  • ประหยัดสารเคมี
  • ได้เส้นใยคุณภาพสูง โดยใช้พลังงานจำเพาะต่ำสุด ในขณะที่มีอายุการใช้งานแผ่นเพลทสูงสุด