ECO FLOW SYSTEM

CONTACT FOR MORE INFORMATION

ข้อมูลทั่วไป

The EcoFlowTM ระบบวัดการแยกน้ำ ได้รับการพัฒนาสำหรับการจัดการในการแยกน้ำออกจากเครื่องผลิตกระดาษ

ทำให้สามารถการใช้งานเครื่องผลิตกระดาษได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจำเป็นต้องมีข้อมูลออนไลน์เกี่ยวกับวิธีการทำงานของเครื่องในแต่ละตำแหน่ง

การทำงานและการใช้งานที่เกี่ยวข้อง

 • การแยกน้ำที่เหมาะสมที่สุด
 • เพิ่มอายุการใช้งานของผ้าเฟลท์ได้สูงสุด
 • ใช้เวลาเริ่มต้นน้อยที่สุดตอนเปลี่ยนผ้าเฟลท์ใหม่
 • ปรับปรุงความสามารถในการผลิตกระดาษ
 • ลดช่วงแมชชีนเบรคดาวน์
 • การใช้พลังงานสูญญากาศที่เหมาะสมที่สุด
 • การวัดที่เชื่อถือได้ในทุกตำแหน่งที่ไวร์และเพรซ

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ช่วยให้เครื่องมีความเร็วสูงขึ้นเนื่องจากความสามารถในการทำงานที่ดีขึ้น
 • เว็บเบรคน้อยลงอันเป็นผลมาจากการทำงานที่ดีขึ้น
 • ลดการใช้ไอน้ำเพราะสามารถทำให้แห้งที่เพรซได้เพิ่มขึ้น
 • หยุดเครื่องจากการเปลี่ยนผ้าเฟลท์น้อยลงเนื่องจากอายุการใช้งานผ้าเฟลท์เพิ่มขึ้น
 • ล้างทำความสะอาดน้อยลงและ/หรือลดต้นทุนสารเคมี