ผ้ากรองสักหลาด FELT

FELT เป็นผ้าอีกประเภทที่แตกต่างไปจากผ้าชนิดก่อนหน้า ผ้าแบบ CLOSE MESH และ OPEN MESH จะเป็นลักษณะการนำเส้นใยประเภทต่างๆมาถักทอเป็นผืน แต่ผ้า FELT เป็นผ้าประเภทที่รวมเป็นผืนโดยไม่ผ่านการถักทอ หรือที่เรื่องว่า NON-WOVEN CLOTH บางทีภาษาไทยเรียกกันว่าผ้าสักหลาด
ตัวผ้าเกิดจากการนำเส้นใยขนาดสั้นจำนวนมากผ่านกระบวนการผลิตที่อัดให้เส้นใยเหล่านี้ให้เป็นแผ่น ซึ่งเส้นใยเหล่านี้จะเกี่ยวพันกันเกิดเป็นแรงยึด และผิวหน้าจะถูกทำการ TREATMENT เพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะแก่การนำมาใช้กรองต่อไป
โดยส่วนมากจะมี PORE SIZE อยู่ที่ 1 MICRON - 200 MICRON (ระดับพิเศษอื่นสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม เช่น ระดับ 0.5 MICRON)

ส่วนมากผ้าสักหลาดจะถูกใช้กับการผลิตถุงกรองน้ำ (LIQUID FILTER BAG) แต่ในบาง APPLICATION ก็อาจถูกนำไปใช้กับเครื่องจักรอื่นๆได้บ้างเช่นกัน แต่การเลือกใช้งานจะต้องพิจารณาอย่างละเอียดเนื่องจากผ้าสักหลาดเองก็จะขาดคุณสมบัติบางอย่างที่ปกติมีในผ้ากรองแบบทอปกติไป

บางทีอาจมีคำถาม ในเมื่อผ้าสักหลาดส่วนมากจะถูกแปรรูปเป็นถุงกรองน้ำในขณะที่ผ้ากรองตาข่าย (OPEN MESH) ก็สามารถนำมาแปรรูปเป็นถุงกรองน้ำเช่นกัน ถ้าเช่นนั้นที่ MICRON RATING เท่ากันจะต่างกันอย่างไร
OPEN MESH จะจัดว่าเป็นประเภท ABSOLUTE RATING แต่ ผ้าสักหลาดจะจัดว่าเป็นแบบ NOMINAL RATING

สิ่งเหล่านี้แตกต่างเช่น ที่ OPEN MESHผ้าตาข่าย 50 MICRON การกรองอนุภาคที่เล็กกว่า 50 MICRON เกือบทั้งหมดจะผ่านรูเปิดผ้ากรองไปได้ และอนุภาคใหญ่กว่า 50 MICRON ก็จะถูกดักไว้ (ไม่นับในกรณีผ้าตาข่ายคุณภาพต่ำที่อาจมีรูเปิดไม่สม่ำเสมอกัน) แต่ในขณะที่ผ้าสักหลาดระดับ 50 MICRON อนุภาคที่เล็กกว่า 50 MICRON จะมีทั้งส่วนที่ผ่านได้และส่วนที่ถูกดักไว้ด้วยลักษณะโครงสร้างของเส้นใย และจะดักได้ละเอียดเพิ่มขึ้นเมื่อใช้งานและสะสมตะกอนไปซักพัก แต่ทั้งนี้ความการเลือกใช้ก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการที่ต้องการใช้งาน เช่น ผ้าตาข่าย OPEN MESH สามารถใช้งานได้ดีกับการกรองตะกอนที่แข็งและไม่เปลี่ยนรูปเมื่อโดนแรงดัน แต่ในขณะที่ผ้าสักหลาดจะกรองได้กับตะกอนทั้งที่เปลี่ยนรูปและไม่เปลี่ยนรูป

Material: Polyester (PES), Polypropylene (PP)

สอบถามเพิ่มเติม

ลูกค้าของเรา (Clients)

SCG
Kimberly-Clark
Double A
ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด
HSFC
IPP
ปูนอินทรี
TPIPL
PTT
UENO
Gulf
Glow
BJC
Betagro
CP
Ajinomoto
Mitr Phol
Thai Union
โอลีน
มรกต
GSL
Chaodee Modified Starch
Eiamheng