ลวดเดินแผ่น

FORMING FABRICS

CONTACT FOR MORE INFORMATION

ข้อมูลทั่วไป

ตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณภาพของกระดาษ อย่างเช่น การขึ้นรูปแผ่น และการกระจายฟิลเลอร์  การขึ้นรูปแผ่น เริ่มต้นที่ dry content ประมาณ 1% และจบที่ 20-22% ที่ suction roll

การทำงานและการใช้งานที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบการทอผ้าที่พิเศษนี้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับความต้องการที่เฉพาะเจาะจง คุณสามารถเลือกได้ระหว่าง :

  • ความจุน้ำเสียสูงสุด
  • ลดการใช้พลังงาน
  • เพิ่มผลผลิต
  • อายุการใช้งานยาวขึ้น

BENEFITS

  • maximum dewatering capacity
  • less energy consumption
  • increased productivity
  • longer lifetime