LBC 10

CONTACT FOR MORE INFORMATION

ข้อมูลทั่วไป

เครื่องเจียรสายพานสำหรับการแปรรูปพื้นผิวเรียบและโค้งของเหล็ก โครเมียม สแตนเลส โลหะ และพลาสติก

  • กำลัง : 350 วัตต์
  • ความเร็ว min-¹: 16,000
  • ความเร็วสายพาน: 25.2 ม./วินาที
  • ปริมาณการใช้อากาศ ลบ.ม./นาที: 0.460
  • ขนาดสายพานเจียร: 6 x 520 มม., 12 x 520 มม.

อุปกรณ์

ชุดกุญแจ, แขนสัมผัส KA 25/9, ท่อจ่ายลมออกด้านหลัง