หัวฉีดพ่นแบบพัดลมแบน (Narrow angle flat fan quick nozzle)

CONTACT FOR MORE INFORMATION

ข้อมูลทั่วไป

หัวฉีดพ่นแบบพัดลมแบนช่วยประหยัดเวลา ซึ่งติดตั้งได้อย่างรวดเร็วด้วยขนาดช่องต่อขาเข้า 1/4" และ 1/8" และปรับรูปแบบสเปรย์โดยอัตโนมัติ หัวฉีด QCL สามารถมีอัตราการไหล 3.9 I/นาที แรงดัน 3 บาร์ QC/QB สามารถมีอัตราการไหล 3.9I/เล็กน้อย ด้านบน เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบเมื่ออุปกรณ์มีขนาดเล็กและเบา