ลูกกลิ้งใหม่

NEW ROLL

CONTACT FOR MORE INFORMATION

ข้อมูลทั่วไป

Roll เป็น อุปกรณ์อุปกรณ์ สำคัญ ในอุตสาหกรรมกระดาษ  Roll ที่มีประสิทธิภาพ สูงจะมีความทนทานและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเลือก  New roll ที่ถูกต้องจะสามารถทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำ และง่ายต่อการบำรุงรักษา เวสตัน เป็นผู้แทนจำหน่าย New roll ที่คุณ ภาพสูงและมี service ที่ดี

หน้าที่การใช้งาน

Roll เป็นอุปกรณ์ที่ขับเครื่อง Fabric ทุกตำแหน่ง ในกระบวนการผลิตกระดาษ ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการผลิตกระดาษ ประกอบไปด้วย

  1. Roll สำหรับ wire part  เช่น Wire roll, felt roll, Breast roll
  2. Roll สำหรับ press part เช่น  Press roll, Couch roll
  3. Roll สำหรับ Dryer part เช่น Dryer Roll
  4. Roll สำหรับ Calender part  เช่น Calender roll

ประโยชน์ที่ได้รับ

  1. New roll ที่ซื้อผ่านทาง เวสตัน เป็น New roll คุณภาพสูง
  2. After sales ที่น่าเชื่อถือจากทีมเวสตัน ไมเออร์
  3. เวสตัน ไมเออร์ อำนวยความสะดวก ในการเป็นตัวกลาง คอยประสานงานกับผู้ผลิต roll ให้
  4. ทางลูกค้า สามารถรู้  Technology ของ New roll ได้ก่อนใคร จากทาง เวสตัน ไมเออร์ เพื่อพัฒนาและต่อยอดการใช้งาน