หัวฉีดสเปรย์แบบกรวยเต็ม (Plastic Dismantling nozzle)

CONTACT FOR MORE INFORMATION

ข้อมูลทั่วไป

หัวฉีดสเปรย์แบบกรวยเต็ม ที่ทำมาจากพลาสติก  มีราคาถูก มีน้ำหนักเบา โดยเฉพาะ วัสดุ PVDF จะทนทานต่อกรด-ด่างของสารเคมี และอุณหภูมิสูงได้ดี