การบำรุงรักษาปั๊ม

PUMP CARE AND SERVICE (AUDIT PUMP EFFICIENCY AND ALIGNMENT)

CONTACT FOR MORE INFORMATION

ข้อมูลทั่วไป

ความมุ่งมั่นในการให้บริการด้านเทคนิค บริการระบบปั๊ม Andritz ระบบตรวจสอบและตั้งค่า การจัดตำแหน่งด้วยเลเซอร์ , การวิเคราะห์การสั่นสะเทือนเริ่มต้น , การวิเคราะห์และฝึกอบรม Thermos Scan

หน้าที่และการใช้งาน

 • ตรวจเช็คสภาพของระบบ และการ setup, startup ทั้งหมด
 • ตรวจสอบมาตราฐานของ Andritz  pump
 • เปลี่ยนชิ้นส่วน งานซ่อม และ setup
 • วิเคราะห์การสั่นสะเทือน และ Thermos scan
 • ทำรายงานและจัดอบรม

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง
 • อะไหล่คงคลัง
 • การตรวจสอบตามสภาพ
 • การลดความสูญเสีย 7 ประการ
 • การใช้เครื่องจักรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • การลดการใช้อะไหล่