ชุดอุปกรณ์ล้างทำความสะอาดผ้าและระบบเครื่องส่ายหัวล้าง

SHOWER AND OSCILLATING SYSTEM

CONTACT FOR MORE INFORMATION

ข้อมูลทั่วไป

ชุดทำความสะอาด ใช้สำหรับทำความสะอาดหรือปรับสภาพผ้าสักหลาดและลวด

หน้าที่และการใช้งาน

เป็นท่อชุดสำหรับวางหัวฉีดทำความสะอาดและระบบส่าย ทำงานเชื่อมต่อเข้ากับความเร็วของเครื่องผลิตกระดาษ

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำความสะอาดลวด และผ้าสักหลาด ให้ดีขึ้น
  • ปรับปรุงการทำงานของเครื่องให้ดีขึ้น
  • การทำงานที่ปลอดภัยมากขึ้น