หัวฉีด HIGH PRESS (Shower high pressure needle nozzle)

CONTACT FOR MORE INFORMATION

ข้อมูลทั่วไป

หัวฉีด High press ที่นำไปใช้กับท่อฝักบัว (shower) ส่งกระแสลมแรงสูงที่แรงดันต่ำ มุมสเปรย์ 30°, 60° และ 75°