SIACHROME

CONTACT FOR MORE INFORMATION

แอปพลิเคชัน

 • การกําจัดรอยขีดข่วนขัด
 • การกําจัดข้อบกพร่องของการขัดจากแล็กเกอร์แข็ง
 • การกําจัดโฮลแกรม

การใช้งาน

แนะนําแอปพลิเคชัน-แอปพลิเคชันหลัก

 • เครื่องขดวงโคจรแบบสุ่ม/ขัดหมุน
 • การขัดด้วยมือ

วัสดุ

วัสดุ-การประยุกต์การใช้้งานหลัก

 • สีเคลือบ
 • สี
 • โพลีเอสเตอร์เจลโค้
 • อะคริลิค
 • แล็กเกอร์เก่า
 • เคลือบกันรอยขีดข่วน
 • วัสดุแร่