หัวฉีดน้ำแรงดันสูง WM1 (WIDE-ANGLE SPRAY NOZZLE)

WM1

CONTACT FOR MORE INFORMATION

ข้อมูลทั่วไป

หัวฉีดสามารถกำหนดรูปแบบการกระจายน้ำได้แบบวงกว้างและมีการกระจายน้ำแบบสม่ำเสมอ ซึ่งน้ำจะออกผ่านรูทางออกก่อนจะไปกระทบกับปลายของหัวฉีดน้ำ ที่บังคับให้น้ำหักลง หลังจากน้ำจากทางออกของหัวฉีดที่ไปกระทบที่ปลายจะกระจายออกเป็นทรงแบน และครอบคลุมพื้นที่ได้ถึง 140 องศา

เหมาะกับงานที่ต้องการสเปรย์ในไลน์ทำความสะอาดที่ไม่ต้องการความแรงของสเปรย์น้ำมาก หรือใช้เป็นม่านน้ำ ในการป้องกันฝุ่น ดักจับละอองสี ลดความร้อนของผลิตภัณฑ์ ชะล้างฝุ่น