หัวฉีดน้ำแรงดันสูง WM2 (FLAT FAN NOZZLE)

WM 2

CONTACT FOR MORE INFORMATION

ข้อมูลทั่วไป

เป็นหัวฉีดที่กระจายน้ำในรูปแบบของพัดเพื่อใช้ในการบีบให้น้ำถูกแรงดันให้ไหลออกได้แคบและเป็นเส้นตรงทำให้เกิดแรงดันที่ออกมาจากหัวฉีดได้เพิ่มขึ้น

สามารถกำหนดรูปแบบการกระจายน้ำได้ครอบคลุมพื้นที่ได้ถึง 170 องศา

เหมาะสำหรับการใช้งานล้างทำความสะอาดทั้งฉีดล้างด้วยคน หรือ ประกอบในเครื่องล้าง เพื่อล้างชิ้นงาน ล้างขวดบรรจุภัณฑ์ ล้างวัตถุดิบ ล้างเศษออกจากสายพาน ลูกกลิ้ง ใช้เป็นม่านน้ำ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองไอเสีย ละอองสี ควัน กลิ่นลอยออกไปภายนอกห้องบำบัดอากาศ