หัวฉีดน้ำแรงดันสูง WM3 (HOLLOW CONE NOZZLE)

WM 3

CONTACT FOR MORE INFORMATION

ข้อมูลทั่วไป

เป็นหัวฉีดที่กระจายน้ำในรูปแบบวงแหวน หรือโดนัท ซึ่งน้ำที่ออกมาจากหัวฉีดจะมีลักษณะกลวง น้ำจะกระจายออกมารอบข้าง

เหมาะสำหรับ ลดฝุ่น ควบคุมฝุ่น, ลดความร้อน  ใช้ในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพการผลิตเหล็ก  ควบคุมคุณภาพไอเสีย  ใช้งานในเรื่องการถ่ายเทความร้อนต่างๆ เพิ่มความชื้นในกระบวนการผลิตผ้าและเส้นใยสิ่งทอ