หัวฉีดแบบเดือยหมู WM4 (SPIRAL NOZZLE)

WM 4

CONTACT FOR MORE INFORMATION

ข้อมูลทั่วไป

หัวฉีดแบบเดือยหมู เป็นหัวฉีดที่กระจายน้ำออกมาแล้วเจอกับขดของเกลียวทำให้เกิดการแตกตัวและกระจายน้ำออกมาเป็นละอองน้ะกระจายทุกทิศทุทาง

เหมาะสำหรับการใช้ Wet Scrubber