ANDRITZ COMPACTOR

CONTACT FOR MORE INFORMATION

ข้อมูลทั่วไป

อุปกรณ์คัดแยกของเสียที่ทันสมัยสำหรับกระบวนการแยกหมึกและกระบวนการรีไซเคิลกระดาษที่มาจากอุตสาหกรรมต่างๆ เปลี่ยนของเสียให้กลายเป็นมูลค่า - ทำให้ของเสียมีมูลค่าและสามารถสร้างรายได้

การทำงานและการใช้งานที่เกี่ยวข้อง

ReCoเป็นเครื่องอัดแบบเกลียวที่แข็งแรงและทนทานสำหรับกระบวนการแยกน้ำออกจากเส้นใย เครื่องอัดแบบเกลียวนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการคัดแยกของเสียจากเครื่องคัดแยกแบบดรัมและระบบการตีเยื่อแบบทั่วไปเพื่อให้ได้ความแห้งสูงสุดที่เป็นไปได้ในการแยกน้ำออกจากเส้นใย ความแห้งที่ทำได้สูงสุดขึ้นอยู่กับวัสดุของของเสียที่นำมาคัดแยกน้ำออกไป (โดยเฉพาะปริมาณเส้นใย) และแรงดันต้านที่เลือก

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

  • สามารถใช้แยกน้ำออกจากขยะที่มีความเข้มข้นสูงสุดถึง 70%
  • คุณภาพการกรองที่ดีที่สุด ปริมาณของแข็งแขวนลอยต่ำ
  • มีความปลอดภัยในการใช้งาน, มีโหมดหมุนย้อนกลับในกรณีที่เกิดการอุดตัน
  • ปราศจากปัญหาในการจัดการอนุภาคขนาดใหญ่