เครื่องแยกสิ่งสกปรกสำหรับเยื่อความเข้มข้นต่ำ

ANDRITZ LOW CONSISTENCY CLEANER

CONTACT FOR MORE INFORMATION

ข้อมูลทั่วไป

The AhlCleaner ซีรีส์ เป็นเทคโนโลยีล่าสุดซึ่งพัฒนามาจากประสบการณ์ที่สั่งสมมานานกว่า 40 ปี ซึ่งจะเป็นโมเดลที่สามารถใช้งานได้กับเยื่อทุกชนิดและทำงานโดยการกำจัดสิ่งสกปรกออกจากเยื่อ

การทำงานและการใช้งานที่เกี่ยวข้อง

The TC/SC133 มีประสิทธิภาพในการกำจัดสิ่งปนเปื้อนขนาดเล็กออกจากเยื่อ ซึ่งจะเป็นการทำงานร่วมกันของคลีนเนอร์ 2 ส่วนที่ใช้ฟีดและแอคเซปร่วมกัน. The TC/SC133 ใช้พลังงานเพียงเล็กน้อยในการทำงาน, เนื่องจากการออกแบบมาที่ต้องการ เพรชเชอร์ดรอปเพียงเล็กน้อย, โดยการใช้แรงดันอัดไปที่รีเจค เพื่อแยกสื่งปนเปื้อนออกทำให้อากาศไม่ไปขวางการไหลของแอคเซบและรีเจค. โดยสามารถลดการสูญเสียของเส้นใยโดยการออกแบบโคนที่สเตจถัดไปของคลีนเนอร์ โดยไม่ต้องมีอุปกรณ์พิเศษในการติดตั้งคลีนเนอร์, และสามารถเปลี่ยนส่วนที่สึกหรอได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ

  • พลาสติกที่คงทนแข็งแรงและโคนที่เป็นเซรามิกส์
  • สามารถเลือกทิศทางในการเชื่อมต่อของฟีดและแอคเซบได้
  • ใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อยในการติดตั้ง
  • ติดตั้ง, ใช้ง่าย และบำรุงรักษาอย่างง่ายดาย