บริการตรวจเช็คระบบ Doctoring

AUDIT DOCTORING SYSTEM

CONTACT FOR MORE INFORMATION

ข้อมูลทั่วไป

ทางทีมเวสตันไมเออร์ เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้ลูกค้าของเราได้บรรลุผลการใช้เครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เรามีความมุ่งมั่นในการให้บริการไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคนิค, การตรวจสอบระบบการทำงานของระบบ Doctoring อย่างละเอียด, การตั้งค่าต่างๆให้ได้ตามมาตรฐาน และการวิเคราะห์ปัญหาและแนะนำแนวทางการแก้ไข รวมไปถึงการฝึกอบรมการใช้งานเบื้องต้น และการบำรุงรักษาให้อีกด้วย

หน้าที่และการใช้งาน

 • ตรวจสอบระบบการทำงานของระบบ Doctoring และการตั้งค่าให้ได้ตามมาตรฐาน
 • ทำความสะอาดระบบ Doctoring และการตั้งค่าให้ได้ตามมาตรฐาน
 • การเปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆ ซ่อมแซมและตั้งค่า
 • การวิเคราะห์ใบมีด เพื่อให้ได้อายุการใช้งานที่นานมากขึ้น
 • จัดทำรายงานการตรวจเช็ค และการฝึกอบรม

ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการบำรุงรักษา
 • จัดการสินค้าคงคลังอะไหล่
 • การตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร
 • ลดการสูญเสียของเสียที่ไม่จำเป็น
 • สามารถใช้เครื่องจักรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • ลดปริมาณการใช้อะไหล่