ระบบ CLUPAK

CLUPAK SYSTEM

CONTACT FOR MORE INFORMATION

ข้อมูลทั่วไป

ระบบ Clupak โดยทั่วไปจะถูกติดตั้งในส่วนของส่วนอบแห้งกระดาษของเครื่องผลิตกระดาษ

การทำงานและการใช้งานที่เกี่ยวข้อง

กระดาษจะทำการเคลื่อนผ่านในส่วนที่มีการ Nip หนีบกระดาษ ระหว่างแผ่นยาง Rubber Blanket และการหมุนของลูกอบกระดาษอย่างต่อเนื่อง จากนั้นจะทำการกดโหลดด้วยแถบหนีบกระดาษ

ประโยชน์ที่ได้รับ

ค่อนข้างง่ายในการใช้งาน ซึ่งทาง Operator ที่เดินกระดาษ สามารถทำการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว เพียงทำการอบรมการใช้งานเพียงระยะสั้นเท่านั้น