เครื่องตัดแบ่งกระดาษ

CUT SIZE MACHINE

CONTACT FOR MORE INFORMATION

ข้อมูลทั่วไป

เครื่องตัดกระดาษและเครื่องบรรจุ  เทคโนโลยีแบบล้ำหน้าได้ถูกนำมาใช้ เพื่อเสริมความรวดเร็วในการผลิตขึ้นอย่างมาก

การทำงานและการใช้งานที่เกี่ยวข้อง

การตัดขนาดแผ่นด้วยลักษณะของมีดตัดแบบโรตารี่คู่ การหมุนเกียร์คงที่ จากม้วนเป็นแผ่นและทำการบรรจุในเวลาเดียวกัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

การตัดด้วยความแม่นยำ สามารถบรรลุมาตราฐานสากลสำหรับการผลิตอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ส่งผลต่อการลดการใช้แรงงานและประหยัดเวลาในเวลาเดียวก้น