เครื่องตัดแบ่งกระดาษแบบ FOLIO

FOLIO MACHINE

CONTACT FOR MORE INFORMATION

ข้อมูลทั่วไป

วิธีการทำแผ่นแบบโฟลิโอที่สมบูรณ์แบบ สามารถทำได้ในโรงกระดาษที่เป็นแบบพิเศษ หรือบอร์ด รวมถึงเครื่องพิมพ์ และแผ่นวัสดุที่มีความละเอียดอ่อน 

การทำงานและการใช้งานที่เกี่ยวข้อง

ถูกออกแบบมาเพื่อทำการจัดการกับกระดาษเชิงพาณิชย์ทุกประเภท รวมถึงวัสดุที่มีความละเอียดอ่อนเป็นพิเศษ ด้วยความยืดหยุ่นและการทำงานที่มีประสิทธิภาพและมีความสม่ำเสมอ

ประโยชน์ที่ได้รับ

การตัดด้วยความแม่นยำ สามารถบรรลุมาตราฐานสากลสำหรับการผลิตอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ส่งผลต่อการลดการใช้แรงงานและประหยัดเวลาในเวลาเดียวกัน