ระบบกำจัดฝุ่น

DUST REMOVAL SYSTEM

CONTACT FOR MORE INFORMATION

ข้อมูลทั่วไป

ฝุ่นที่เกิดขึ้นรอบใบขูดสกปรกยางขี้ดินเหนียวๆ อาจสะสมบริเวณรอบๆ ส่งผลต่อคุณภาพกระดาษและเพิ่มความเสี่ยงแรกให้กระดาษขาด หมอกฝุ่นที่เกิดขึ้นในพื้นที่เปียกอาจทำให้คุณภาพผลิตภัณฑ์เสียหาย และความปลอดภัยของคนงานไม่ดีพอ

การทำงานและการใช้งานที่เกี่ยวข้อง

วิธีการแก้ปัญหาที่ออกแบบ มาโดยเฉพาะเพื่อรับประกันสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย และในขณะเดียวกันการทำงานของเครื่องจักรก็มีประสิทธิภาพดีขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับ

  • รับประกันสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย
  • การทำงานของเครื่องอย่างมีประสิทธิภาพดีขึ้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง